/ Doprava

CESTNÁ DOPRAVA

 Na území Prešovského kraja je spolu 3 094 kilometrov ciest.

·         Cesty I. triedy tvoria 20,2 %,

·         cesty II. triedy tvoria 16,9 %,

·         cesty III. triedy tvoria 61,9%.

Bežnému občanovi je napohľad jasné, že značná časť úsekov ciest je v havarijnom stave. Mojim cieľom bude prehodnotiť financovanie údržby a opráv, a nájsť také riešenia, aby sa cesty na území Prešovského samosprávneho kraja vyrovnali kvalite ciest v krajinách Európskej únie. Pretože kvalitná infraštruktúra. Mojou prioritou bude najmä dobudovanie rýchlostnej cesty R4.  


AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

V rámci autobusovej dopravy bude potrebné prehodnotiť dostupnosť spojenia pre obyvateľov odľahlých obcí. Častokrát chýbajú spoje alebo je podporovaná doprava, ktorá nie je dostatočne využívaná. Teda budem sa snažiť o zefektívnenie financovania dopravy.  V tejto modernej dobe je možné využívať mnoho moderných aplikácií na princípe napr. spoločnosti UBER, teda mojou prioritou bude nájsť také riešenie, aby verejná autobusová doprava bola v čo najvyššej miere dostupná obyvateľom Prešovského kraja a to aj vďaka novým moderným technológiám.


ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Ako problematické pre občanov nášho regiónu sa javí najmä prestupovanie z vlakov na trati Bratislava - Žilina – Košice v Kysaku. Keďže je všeobecne známe, že množstvo ľudí z okresu Bardejov, Stropkov, Svidník, Stará Ľubovňa, Medzilaborce atď. dochádza za prácou na západ Slovenska, uvítali by aj viaceré priame vlakové spojenia na trati Bratislava - Žilina – Prešov, o čo sa budem snažiť v prípade úspechu. 


LETECKÁ DOPRAVA

V rámci leteckej dopravy je využívané najčastejšie obyvateľmi Prešovského regiónu letisko v Košiciach a v Poprade. Budem vyvíjať aktivity najmä na rozšírenie leteckých liniek, aby aj obyvatelia Prešovského kraja mali možnosť cestovať do celého sveta komfortne. Nové letecké linky samozrejme prilákajú aj nových turistov a náš región sa pre nich stane prístupnejší. 


CYKLOTRASY

Prešovský kraj ponúka krásne zákutia, ktoré nie sú mnohokrát dostupné autom. Mojou prioritou bude dobudovať cyklotrasy tam, kde sa prepoja najmä mestá s okolitými turistickými pamiatkami alebo našou krásnou prírodou a horami. Chýbajúce cyklo-prepojenie Popradu – Tatier, prepojenie Bardejova – Bardejovských kúpeľov atď.