Priority

Spravodlivý, ústretový a efektívny úrad, poznanie potrieb občanov, čestné a transparentné využívanie verejných zdrojov, sprehľadnenie verejnej správy, úrad cez internet, posilnenie domácich a zahraničných vzťahov, prezentácia národných kultúrnych hodnôt Európe a svetu. Viac

Viac >

Môj cieľ

Celý život sa snažím dávať si ciele či už v súkromnej oblasti alebo pracovnej a viem, že nič neprichádza v živote jednoducho. Cesta k lepším zajtrajškom je poväčšine tŕnistá. Viac

Viac >

Stránk 1 of 1