/ Kraj v čislach

·         Rozloha: 8 974 km2 (18,3% rozlohy SR)

·         Počet obyvateľov: 822 310 (15,1 % obyvateľstva SR) - stav k 31. 12. 2013 (zdroj: ŠÚ SR)

·         Hustota osídlenia: 91 obyvateľov/km2

·         Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 384 787 (47,7%)

·         Nezamestnanosť

·         Priemerný vek: 37,24 roka

·         Počet okresov: 13,45 %

·         Počet miest: 23

·         Počet obcí: 665 

·         Sídlo kraja: Prešov (165 613 obyvateľov okresu)


Zoznam okresov v PSK

·        Bardejov

·        Humenné, 

·        Kežmarok

·        Levoča

·        Medzilaborce

·        Poprad

·        Prešov

·        Sabinov

·        Snina

·        Stará Ľubovňa

·        Stropkov, 

·        Svidník,

·        Vranov nad Topľou.