/ Situácia v kraji

V Prešovskom kraji je dlhodobo vykazovaná najvyššia nezamestnanosť zo všetkých krajov na Slovensku, cca 57 000 nezamestnaných

V Prešovskom kraji je dosahovaná najnižšia priemerná mzda, a to 796 eur, pričom priemerná mesačná mzda za rok 2016 na Slovensku bola 912 eur.

V Prešovskom kraji je najvyššia migrácia obyvateľstva za prácou

Prešovský kraj v ekonomickej výkonnosti a v príjmoch obyvateľstva zaostáva v hospodárskom rozvoji za úrovňou Slovenskej republiky. Na tvorbe celoštátneho hrubého domáceho produktu (HDP) sa Prešovský kraj podieľa objemom 9 %, čo predstavuje najmenší podiel zo všetkých ôsmich krajov Slovenska. Regionálny HDP postupne rastie, ale napriek tomu patrí stále k podpriemerným v rámci EÚ.

Z hľadiska prílevu zahraničných investícií je postavenie Prešovského kraja podpriemerné a v rámci Slovenska mu patrí dlhodobo posledné miesto.

Zdroj: internet

NEZAMESTNANOSŤ V OKRESOCH PREŠOVSKÉHO KRAJA

Bardejov – 15,51%, 

Humenné – 10,85%, 

Kežmarok – 19,36%, 

Levoča – 11,64%, 

Medzilaborce – 15,46%, 

Poprad – 7,01%, 

Prešov – 8,96%, 

Sabinov – 15,51%, 

Snina – 11,88%, 

Stará Ľubovňa – 8,46%, 

Stropkov – 11,47%, 

Svidník – 16,65%, 

Vranov nad Topľou – 16,07%

Miera evidovanej nezamestnanosti

Miera evidovanej nezamestnanosti (v %) 

zakladne platy podla krajov 2016

Základné platy podľa krajov v roku 2016

Na Slovensku naďalej pretrvávajú výrazne regionálne rozdiely v platoch, kde zamestnanci v Bratislavskom kraji majú výraznejšie zastúpenie vo vyšších platových pásmach. Keď si napríklad porovnáme platy zamestnancov v Prešovskom a Bratislavskom kraji, tak vidíme, že v nižších platových pásmach do 800 EUR v hrubom sa nachádzajú až šiesti z desiatich zamestnancov Prešovského kraja, avšak iba dvaja z desiatich zamestnancov Bratislavského kraja. Naopak vo vyšších platových pásmach má výraznejšie zastúpenie práve západ krajiny. 

rozlozenie zamestnancov do mzdovych pasiem

Rozloženie zamestnancov do mzdových pásiem v Bratislavskom a Prešovskom kraji 2016