/ SOCIÁLNE SLUŽBY A POMOC SLABŠÍM

Pochádzam z robotníckej rodiny, z piatich detí. Moje detstvo nebolo práve najľahšie, ale v celku mám naň pekné spomienky. Naša rodina však bola v niečom iná, odlišná. V roku 1964 sa narodila moja sestra Danka, o rok neskôr som pribudol ja. Nič zvláštne. Až na záver lekárov. Diagnóza mojej sestry znela „Downov syndróm“ – syndróm večného detstva. Vedomosti o živote ľudí s hendikepom v tom čase, dokonca v malom meste, boli mizerné a hlavne veľmi skreslené. Boli to ľudia na okraji spoločnosti, dovolím si tvrdiť, že stále aj sú.

Pri ľuďoch s Downovým syndrómom, žiaľ, neostáva len pri jednej diagnóze. Pridružujú sa kardiovaskulárne problémy aj mentálne postihnutia, čiže niektorí majú aj iné vnímanie sveta.

Plne si uvedomujem, že medzi nami žije množstvo hendikepovaných ľudí a aj tých, ktorí sa o nich starajú. Hendikepovaní ľudia sú síce iní, ale v zásade tí istí ľudia. Každý človek, bez ohľadu na svoj zdravotný stav, by mal mať svoje miesto v spoločnosti. V určitých profesiách sú aj hendikepovaní ľudia, ktorí dokážu byť zamestnateľní, len treba aby sme sa viac otvorili a pomohli im nájsť ho.

Dôležité ale je, aby sme v prvom rade dbali o dôstojnosť života každého jedného. Tá dôstojnosť sa týka aj toho, že ho prijímame takého, aký je a snažíme sa mu kompenzovať to, čo mu pri postihnutí chýba. Dnes už aj Európska únia podporuje integráciu týchto ľudí, podporuje inkluzívne vzdelávanie, inkluzívne bývanie či integráciu na pracovnom trhu. Podporuje tiež deinštitucionalizáciu, čo znamená, že by sa postupne mali nahradiť veľké ústavy malými komunitnými domami, kde by títo ľudia boli vedení k samostatnosti, kde by sa mohli normálne začleniť do spoločnosti. Verím, že konečne začneme meniť spoločnosť k lepšiemu.

Keďže poznám, ako sa žije občanom so zdravotným postihnutím, či tým, ktorí sa o nich starajú, môžem jednoznačne z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že nie je to najideálnejšie. Veľký obdiv však patrí mojej mame za to, že vychovala 5 detí a jej život nebol práve najjednoduchší. Aj za to, že vo svojom pokročilom veku a zdravotných problémoch ešte zvláda starostlivosť o našu Danku, ktorá nám prináša okrem starostí aj množstvo pozitívnej energie.

NIE JE MI TO JEDNO, že ľuďom či už starým alebo hendikepovaným, teda tým, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, sa nevenuje dostatočná pozornosť a pomoc zo strany PSK. Nehovorím len o finančnej podpore, ale o systéme pomoci ako takej.  

Gmitter - socialne sluzby

Gmitter - Socialne sluzby