/ Šport a podpora mládeže

Šport podľa niekoho okrajová téma, pre niekoho téma prioritná. V oblasti športu sa v Prešovskom samosprávnom kraji z môjho pohľadu ako nedostatok javí jasná koncepcia s výhľadom na niekoľko rokov dopredu. Je potrebné prepojiť najmä mládežnícky šport so športovými klubmi na profesionálnej úrovni. 

Mojim cieľom bude stanoviť jasné pravidlá na prideľovanie finančných dotácií pre športové kluby a jednotlivcov, aby každý mal rovnakú príležitosť a možnosť získať adekvátnu podporu z vyššieho územného celku, samozrejme s ohľadom na úspechy a výsledky, nezabúdajúc ani na počet športovcov a priaznivcov daného športu. Pravidlá musia byť dostupné širokej verejnosti, aby nevznikali pochybnosti o výške pridelených dotácií. Je potrebné monitorovať športové aktivity v regióne a za vhodné riešenie považujem vytvorenie napr. samostatného oddelenia športu a mládeže, ktoré na Úrade Prešovského samosprávneho kraja absentuje.

Neoddeliteľnou súčasťou bude samozrejme modernizácia a výstavba telocviční, pretože je to podmienka na zdravý vývoj našej mládeže.

Aj na verejnej diskusii všetkých kandidátov na predsedu PSK, ktorá sa konala dňa 24.9.2017 v Prešove, som sa ohradil voči vyjadreniu súčasného predsedu, že Úrad PSK vyčlenil dostatok financií na podporu športu pre mládež a to v sume cca 460 000 eur. Túto sumu považujem za úplne neadekvátnu v rámci rozpočtu PSK. Veď budúcnosť je v našich deťoch a ich podpora by mala byť prioritou župy. Len pre porovnanie, Mesto Michalovce podporilo touto sumou šport v ich meste, a táto suma podľa niektorých má postačovať pre celý kraj. NIE JE MI TO JEDNO, že sa športu a mládeži nedostáva podpory, akú si právom zaslúži! 

Gmitter - podpora sportu

Gmitter - podpora sportu